tirsdag 20. mai 2014

Verdensveven del 1

Elevene på design og håndverk er heldige å få være med på på en stor utstilling i Buskerud. Vi er invitert til å være med å tolke gamle Åklær inn i en ny tid. 
Oppdraget kommer fra Buskerud husflidslag, som i mange år har jobbet systematisk med å registrere åklær fra Buskerud. Målet med prosjektet er som Buskerud husflidslag skriver på sin nettside:

" Målsetningen med prosjektet har vært å ta vare på og videreføre en immateriell kulturarv, åklevevingen, i tråd med UNESCO`s intensjoner. Vi ønsker også å skape interesse, nysgjerrighet og kunnskap blant de unge for denne kulturarven ved å publisere gamle og moderne tekstiler på internett og få til samarbeid mellom ulike lokale husflidslag, skoler og innvandrerkvinner."


Prosjektet har hatt flere faser. I årene 1996 til 1999 har over 2000 åklær blitt registrert både i privat og offentlig eie. Dette endte opp i en utstilling på Hallingdal museum av et bredt utvalg av de registrerte åklærne. Målet var å få publisert alt det registrerte arbeidet i bokform, men i 2009 ble tanken født om at funnene burde publiseres digitalt, på verdensveven.

23 åklær er valgt ut som et representativt utvalg av de åklærne som ble registrert. Disse er analysert og laget mønstre for slik at de kan bevares for ettertiden. Utvalget ble gjort på bakgrunn av hvor hyppig de så det enkelte mønsteret i registreringen og på bakgrunn av veversker som hadde en spesiell stor produksjon bak seg.


Prosjektet skal ende opp i utstillingen Hvilken bragd. En vevreise i tid og rom som har åpning 7.8.14 på Veien Kulturminnepark i Ringerike.


På utstillingen vil det være arbeider fra noen inviterte teksilkunstnere, elevere fra videregående skole og kvinner med invandrerbakgrunn og tekstilerfaring.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar