torsdag 20. desember 2012

Novemberutstillingen 2012.


Design og håndverksklassene på Eiker videregående skole besøkte Novemberutstillingen på Drammens museum tirsdag 17.12.12. Novemberutstillingen er er årlig begivenhet hvor kunstnere knyttet til Buskerud sender inn bilder, skulpturer eller installasjoner til juryering. Juryen velger ut et antall arbeider som blir stilt ut på Drammens museum i november og desember. Utstillingen viser et bredt utvalg av samtidskunstnere i Buskerud.

På museet ble vi møtt av en guide som gav elevene en kort innføring i hva utstillingen representerer. Etter det fikk elevene en oppgave som lærte dem hvordan tilskueren kan nærme seg et kunstverk. Elevene jobbet i gruppe. Tilslutt presenterte elevene det de hadde kommet fram til for hverandre.

Elevene fikk også en titt innom den faste utstillingen Scandinavian design. Der fikk elevene se endel møbler og husgeråd som tilhører en skandinavisk designtradisjon.

Elevene på Eiker videregående skole hadde forberedt seg på å fortelle om hver sin kunstner. Elevene var raske med å finne "sitt" verk. I tur og orden snakket elevene oss gjennom store deler av utstillingen. Denne oppgaven er alltid en slager når man har med seg elever på utstilling.

torsdag 6. desember 2012
 Mønterelementet er hentet i Word fra menyen SETT INN >Figurer. Velg en figur du syns er spennende. 
Sett farge på mønsterelementet. Velg Tegneverktøy>Figurstiler for å sette farge på m.elementet.


Når man setter dette mønster elementet etter hverandre i en (1) retning kaller vi det en bord. Kopier m.elementer og lim det inn etter hverandre. Bruk ulike mellomrom for å fremkalle ulike negative former i tillegg til den positive formen. 


Når man gjentar borden i to retninger, både bortover og nedover, horisontalt og vertikalt, blir det et flatemønster. Kopier hele borden og lim den inn under hverandre.
Sett farge på bakgrunnen ved å velge Sideoppsett>sidebakgrunn> sidefarge. Velg farger som du syns passer fint sammen. 

Daglige ledere i fem bedrifter er ansatt.

Idag er fem daglige ledere ansatt. Fem ulike bedrifter er nå snart klare for å starte arbeidet.
Nina Sofie Gystad er daglig leder for bedriften Refleksis UB. Emilie Røren Dahlen representer bedriften Safe4You. Mariel Haldorsen Sanchez representerer bedriften Redesign UB. Benita Michelle Fredriksen representerer bedriften Bling UB. Ikke tilstede på bildet er Therese Ormbostad.