onsdag 28. mai 2014

Design og håndverk på Eiker lager Landart.

Tirsdag denne uken måtte skoledagen brytes litt opp. Været var fint og vi skulle grille til lunsj. Hvorfor ikke gjøre en oppgaven ute som sprer glede til flere enn oss på Design og håndverk. Oppdrag Landart ble løsningen.

Alle elevene lagde fem silkepapirblomster hver som ble montert på grillspyd i tre. Elevene fikk i oppgave å diskutere seg fram til en form vi skulle montere dem i. Hjerteformen ble valgt. Deretter snakket vi om hvilke alternativer som fantes for montering og hva som ville gi det beste inntrykket.
Elevene har nettopp hatt prøve om blant annet persepsjon. Det handler om hvordan øynene oppfatter og behandler synsinntrykk og organisere dette logisk ut fra hvilke plassering de ulike elementene har.
Elevene valgt å bruke  nærhetsprinsippet. Det handler om at øynene ser enkeltelementer som en helhet fordi de er plasser på en slik måte at de inngår som en del av en større helhet. derfor behøvde ikke elevene sette blomstene tett i tett for at de skulle oppfattes som et hjerte, men kunne ha litt luft mellom seg. Det ble et stort og vakkert hjerte.

I tillegg var det siste dag på jobb for Anne. Hun fortjener et stort og vakkert hjerte for jobbe hun har gjort på Eiker de tre siste årene!! Lykke til i ny jobb!

tirsdag 20. mai 2014

Work in progress på Verdensveven del 2

Her kan dere se noen av bildene som er tatt mens vi jobbet med mønstre fra 23 ulike åklær som er registrert i Buskerud fra 1996 til 1999.Åpen dag for 9.klasse

Onsdag 9.april 2014 holdt Eiker vgs åpent hus for alle 9.klassinger i omkringliggende ungdomsskole. Design og håndverk, vg1, og Interiør og utstilling, vg2 tok imot 9.klasse med ulike oppgaver slik at elevene skulle få et inntrykk av hva det vil si å være elev ved skolen.
Elevene fikk velge mellom fire ulike aktiviteter i hvert klasserom. Aktivitetene er oppgaver som skal gjenspeile hverdagen for en elev.

Elever tolker åklær på Verdensveven del 3

Vi er latt elvene få tolke gamle Åklær i et nytt materiale. Elevene har fått lære om åkletradisjon i Buskerud og fått sett bilder av de gamle åklæne som er registrert i Buskerud siden 1996.

Vi lot elevene får fritt spillerom innenfor de rammene vi hadde bestemt. Materialet var steingodsleire. Formatet var 20x20 cm kjevlet ut leiver på ca 1cm tykkelse. Teksturen på overflaten ble valgt ut fra ulike tekstiler. og selve motivet jobbet elevene fram fra de 23 ulike åklærne som er registrert og publisert på Buskerud husflidslag nettside. Her var materialet rikt og variasjonen ble stor.
Her kan dere se noen bilder fra prosessen underveis i arbeidet.
Verdensveven del 1

Elevene på design og håndverk er heldige å få være med på på en stor utstilling i Buskerud. Vi er invitert til å være med å tolke gamle Åklær inn i en ny tid. 
Oppdraget kommer fra Buskerud husflidslag, som i mange år har jobbet systematisk med å registrere åklær fra Buskerud. Målet med prosjektet er som Buskerud husflidslag skriver på sin nettside:

" Målsetningen med prosjektet har vært å ta vare på og videreføre en immateriell kulturarv, åklevevingen, i tråd med UNESCO`s intensjoner. Vi ønsker også å skape interesse, nysgjerrighet og kunnskap blant de unge for denne kulturarven ved å publisere gamle og moderne tekstiler på internett og få til samarbeid mellom ulike lokale husflidslag, skoler og innvandrerkvinner."


Prosjektet har hatt flere faser. I årene 1996 til 1999 har over 2000 åklær blitt registrert både i privat og offentlig eie. Dette endte opp i en utstilling på Hallingdal museum av et bredt utvalg av de registrerte åklærne. Målet var å få publisert alt det registrerte arbeidet i bokform, men i 2009 ble tanken født om at funnene burde publiseres digitalt, på verdensveven.

23 åklær er valgt ut som et representativt utvalg av de åklærne som ble registrert. Disse er analysert og laget mønstre for slik at de kan bevares for ettertiden. Utvalget ble gjort på bakgrunn av hvor hyppig de så det enkelte mønsteret i registreringen og på bakgrunn av veversker som hadde en spesiell stor produksjon bak seg.


Prosjektet skal ende opp i utstillingen Hvilken bragd. En vevreise i tid og rom som har åpning 7.8.14 på Veien Kulturminnepark i Ringerike.


På utstillingen vil det være arbeider fra noen inviterte teksilkunstnere, elevere fra videregående skole og kvinner med invandrerbakgrunn og tekstilerfaring.


torsdag 15. mai 2014

Utstilling på Gulskogensenteret under Elleville dager.

Elevene har fått en fantastisk mulighet til å erfare hva det vil si å jobbe i en bransje der du har tidspress og en tidsfrist som må holdes.

Skolen fikk en henvendelse fra Gulskogen senter i Drammen, hvor de inviterte klassene på Design og håndverk og Interiør og utstilling til å ta oppdraget med å lage Ellevilt innhold til 6 podier i fellesarealene  på senteret. Tidsfristen hang sammen med når de Elleville dagen på senteret skulle starte og oppdraget gikk ut på å lage ellevilt innhold til utstillingsdukkene som skulle stå på podiet. Tema var Hip Hop og materialene vi kunne bruke var kampanjemateriellet til Elleville dager, mest gult og litt sort. Plast, papi og ballonger.

Elevene ble satt i grupper og fikk jobbe fram ulike forslag til podier i målestokk 1:10. Disse podiene stod klart til høstferien. To av fire podier i  hver Design og håndverksklasse  ble valgt ut av en jury bestående av utsillingsdesigneren Lene Bakke Olsen,  på Gulskogen senter og lærere ved Eiker videregående skole. Nå ble fire grupper til to. Disse to gruppene jobbet sammen om ett podie og lagde klær, masker, kassetspillere og andre effekter som hørte til.

Utstillingene stod ferdig til åpning av Elleville dager. Elevene hadde fått en smak på virkeligheten og kundene på Gulskogen senter kunne stemme på flotte podier.