mandag 15. februar 2010

Åpning av landart på Eiker videregående skole


Landart

Etter jul har 1DHA lært mye om forskjellige typer skrift, blant annet kalligrafi. Etter å ha øvd på alle bokstavene i hele alfabetet, lærte elevene å utvikle en egen måte å skrive kalligrafi på. Dette var grunnlaget for oppgaven vi skulle gjøre, hvor elevene skulle velge ett sitat hver. Hver elev skulle skrive sitatet på et banner med den skrifttypen de følte seg mest trygg på, og som de selv følte de mestret.

I samarbeid med norsklæreren har alle funnet sitater som vi skrev på bannere. Bannerne er laget av stoff eller papir. Bannerne ble hengt ut i trærne utenfor skolen. Sitatene ble skrevet med kalligrafi. Til å skrive brukte vi ulike verktøy som tusj, pinner og blekk. Bannerne skal henge ute i trærne resten av året for å se hvordan vær påvirker dem på ulike måter. For å dokumentere hva som skjer skal vi ta bilder av sitatene hver uke.

Skrevet av Julie og Silje i 1dha

mandag 8. februar 2010

Sitater i et bjørketre


Mandag 8.februar ble sitatene til eleven i klasse 1dha hengt opp i bjørka. Bjørka står i skolegården på Eiker videregående skole. Bannerne kommer til å henge opp til skoleåret er omme. I løpet av den tiden vil bannerne bli dokumentert med bilder og nye oppslag fra eleven her på bloggen.

Det var godt å få litt hjelp til å få bannerne opp i greinene. Når de endelig var kommet opp tok vinden tak i dem og hilse på dem. Bannerne er kommet til gjennom et samarbeid mellom Design og håndverkslærerne og klassens norsklærer. Så da er det bare å følge med på hvem som vil persentere det første sitatet.

fredag 5. februar 2010

Nytt liv til Landart på Eiker


Nå er vi igang igjen med Landart her på Eiker. Eleven har fått i oppgave å finne sitater fra litteraturen, fra reklame eller fra en kjent person. Sitatene blir sirlig skrevet med kalligrafi på
bannere. Dem skal vi henge opp i Landartbjørka vår ute i skolegården.
.

Vi drev med Landart ifjor også. Da hadde vi strikka inn stammen på Landartbjørkene våre. Dette ble dokumentert med bilder gjennom ett skoleår på bloggen rettpåvranga.

Mandag henger vi opp bannerne i bjørka. De vil bli dokumentert med et bilde hver uke og en kort forklaring fra den eleven som har laga banneret.