onsdag 31. august 2011

Ittens fargelære


Uke 35 var oppstart for fargelære for Design og håndverkselevene ved Eiker vgs. Teorien rundt Johannes Ittens fargesirkel ble gjennomgått i klasserommet. Etter teori er det greit å praktisere det vi har lært. Da fikk alle elevene i oppgave å male eller tegne fargesirkelen med utgangspunkt i de tre primærfargene gul, rød og blå. Ingen enkel øvelse, men elevene gikk løs på oppgaven med liv og lyst og resultatet henger nå på rad og rekke i gangen utenfor klasserommet.

Viktige stikkord fra dette arbeidet var primærfarger, sekundærfarger og tertiærfarger. Ittens syv kontraster og treklanger og fireklanger.

Drageoppgave og oppstart på Design og håndverk


Klassene på Design og håndverk og Interiør og utstilling ved Eiker vgs. startet skoleåret med å lage drager. Oppdraget var å lage en felles drage i hver klasse som vi skulle konkurrere om å få høyest opp i lufta. Konkurransen var hard og vinden var veldig skiftene, men det var veteranene Interiør og utstilling som gikk av med seieren etter diskursjon i juryen.

Ellers koste eleven seg i det fine været med pølser og lomper på plenen foran Sorenskrivergården.