mandag 7. januar 2013

Markedsundersøkelser i Ungdomsbedriftene


Bedriften Reflexis oppsumerer sin undersøkelse slik.

Vi hadde en markedsundersøkelse om noen hadde hørt om produktet vi skulle produsere, hvor mye de ville betale og hva de ville ha som motiv. Markedsundersøkelsen var i papirformat.
9/13 svarte ja og 4/13 svarte nei
Mer enn halvparten svarte ja til at de kjente til produktet fra før
8/13 vil betale 25 kr, 3/13 vil betale 50 kr og 2 /13 vet ikke hva de ville betalt
Flest svarte 25 kr for å betale for et motiv
7/13 vil ha sommerfugl som motiv, 3/13 vil ha blomst som motiv, 2/13 vil ha annet som motiv og 1/13 vil ha fotball som motiv
Flest vil ha sommerfugl som motiv på refleksen

Oppsummering av markedsundersøkelsen
Safe4You


Vi fant ut at de som svarte på undersøkelsen i gjennomsnitt er 18 år gamle og at de fleste ikke har hørt om produktet før. Det var også mange av de som svarte på undersøkelsen som hadde kjøpt produktet om det hadde kommet ut på markedet. Var noen som var litt skeptiske til produktet, fordi de var usikre på om det kom til å hjelpe de ut fra en eventuell voldtektssituasjon. 
De fleste av de som svarte ville betalt mellom 150 og 200kr, men det var også andre som ville betalt opptil 400kr. Det vil jo koste en del hvis vi skal få god kvalitet på produktet, så var noen som ville betalt 500kr hvis det er av god kvalitet. Vi hadde 33 deltakere. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar