torsdag 6. desember 2012
 Mønterelementet er hentet i Word fra menyen SETT INN >Figurer. Velg en figur du syns er spennende. 
Sett farge på mønsterelementet. Velg Tegneverktøy>Figurstiler for å sette farge på m.elementet.


Når man setter dette mønster elementet etter hverandre i en (1) retning kaller vi det en bord. Kopier m.elementer og lim det inn etter hverandre. Bruk ulike mellomrom for å fremkalle ulike negative former i tillegg til den positive formen. 


Når man gjentar borden i to retninger, både bortover og nedover, horisontalt og vertikalt, blir det et flatemønster. Kopier hele borden og lim den inn under hverandre.
Sett farge på bakgrunnen ved å velge Sideoppsett>sidebakgrunn> sidefarge. Velg farger som du syns passer fint sammen. 

1 kommentar:

  1. Bruk Bryt tekst for å plassere m.elementene kunne plasseres lettere rundt.

    SvarSlett