onsdag 31. august 2011

Ittens fargelære


Uke 35 var oppstart for fargelære for Design og håndverkselevene ved Eiker vgs. Teorien rundt Johannes Ittens fargesirkel ble gjennomgått i klasserommet. Etter teori er det greit å praktisere det vi har lært. Da fikk alle elevene i oppgave å male eller tegne fargesirkelen med utgangspunkt i de tre primærfargene gul, rød og blå. Ingen enkel øvelse, men elevene gikk løs på oppgaven med liv og lyst og resultatet henger nå på rad og rekke i gangen utenfor klasserommet.

Viktige stikkord fra dette arbeidet var primærfarger, sekundærfarger og tertiærfarger. Ittens syv kontraster og treklanger og fireklanger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar