torsdag 26. mars 2009

Salgsannonse

Når man skal lage en salgsannonse er det lurt å vite litt om hvordan øynene oppfatter det de ser. En salgsannonse skal ha et klar budskap som mottakeren må kunne oppfatte raskt. Salgsannonsen skal innholde både tekst og bilde. Bildet forteller noe om det produktet som skal selges, mens teksten skal gi en tilleggsinnformasjon. Tilleggsinformasjonen kan være et slagord eller en kort setning som angir en stemning eller holdening til produktet og til den produktet er retta mot.Som du ser av illustrasjonen kan dette være en pekepinn på hvor viktig informasjon bør plasseres i en salgsannonse. Øverst har du et blikkfang i form av en tekst, slagord el. Så løper øynene i en diagonal fra høyre hjørne oppe til venstre hjørne nede. Her bør du plassere viktige billedelementer. Fra venstre hjørne nede løper øynene bort til høyre hjørne. Her er ofte logoen til produktet plassert. Jobb så godt dere kan og husk ingen regel uten unntak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar