onsdag 16. september 2015

Ittens fargesirkel

Vi har fått i oppgave å male Ittens fargesirkel.

 Det første jeg gjorde når jeg skulle lage fargesirkelen var å printe ut et ark med bilde av fargesirkelen på og hva de forskjellige fargene heter skal også stå på arket. Etter det teipet jeg arket på et vindu også teipet jeg et tjukt tegneark over. Da kunne jeg se bildet av fargesirkelen igjennom tegnearket. Etter det tegnet jeg over fargesirkelen med en svart tegnepenn sånn at jeg fikk en tegning av fargesirkelen på tegnearket.
                                                                   
Når jeg hadde gjort det la jeg arket bort og fant et nytt tjukt tegneark.
På dette arket skal malte jeg store firkanter med alle de forskjellige fargene i fargesirkelen, jeg trengte bare å bruke ett ark med hvis du trenger flere ark så finner du det.
                                                         

Når malingen hadde tørka klipte jeg ut det jeg hadde malt sånn at de passer inn i fargesirkelen. Det er det sikkert lurt å teipe tegningen din av fargesirkelen på et vindu med det du har malt over, så kan du tegne av der du skal klippe) Når jeg var ferdig med å klippe ut alle delene, limte jeg dem oppå tegningen av fargesirkelen, vær veldig nøyaktig her. Når jeg hadde gjort dette var jeg ferdig med fargesirkelen. Helt til slutt skrev jeg ''FARGESIRKELEN'' øverst på arket også var jeg helt ferdig.
Ittens fargesirkel ble lagd av Johannes Itten i 1961 Ittens fargesirkel er bygd opp av 12 forskjellige farger som kalles primærfarger, sekundærfarger og tertiær farger. Det er 3 primærfarger i sirkelen: rød, gul og blå. Det er også 3 sekundærfarger; grønn, oransje og fiolett. Og til slutt er det 6 tertiærfarger; rødfiolett, rødoransje, guloransje, gulgrønn, blågrønn og blåfiolett. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar