onsdag 7. november 2012

Runar Lie fra Nav forteller om inkluderende arbeidsliv.

Runar Lie fra Nav i Hokksund tok imot invitasjonen fra Design og håndverk om å komme å snakke om IA- Inkluderende arbeidsliv.

Runar fortalte om hva som skal til for å lykkes med en ungdomsbedrift. Første bud er at man må være motivert og ha tro på den ideen man jobber med. Man må gjøre grundige undersøkelser i markedet på hva som finnes av tilsvarende produkter fra før. I neste omgang trenger man samarbeidspartnere som kan hjelpe og bistå på ulike måter i prosessen med å gjøre produktet klart for markedet.

Hva er IA?
IA står for Inkluderende arbeidsliv. En IA-avtale har bedriftene som et tiltak for at bedriften skal kunne redusere sykefraværet, jobbe forebyggende i forhold til samme tema og ikke minst for å tilrettelegge for arbeidstakere med spesielle behov.
Arbeidet med inkluderende arbeidsliv har som hovedmål å sørge for å redusere sykefraværet, hjelpe de som står utenfor arbeidslivet til å finne sin plass ved på en arbeidsplass. Til slutt er tanken at de som kan stå i arbeid til tross for høy alder, skal få muligheten til det gjennom IA-avtalen.

Det viktigste skille i det norske samfunnet idag er mellom de som står i jobb og de som står utenfor. De aller fleste nordmenn ønsker å ha en jobb å gå til. Av ulike grunner står noen utenfor. Norge har mangel på arbeidskraft og må importere mange til Norge hvert år for at bedrifter i Norge skal kunne opprettholde eller øke driften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar