lørdag 5. mai 2012

Opphavsretten


Bildet er tatt i forbindelse med plantefargeing av garn høsten 2012.
Opphavsrett handler om eierskap av et verk/bilde/dokument som man selv har skapt. Man kan ikke stjele/låne/ta dette uten tillatelse fra opphavsmannen. Straff for brutt lov er med bøter eller fengsel inntil 3 måneder. For å kunne bruke verket til opphavsmann må man få tillatelse før man bruker det, ikke etter. Man må alltid informere uvitende om at det ikke er ditt verk, men opphavsmanns verk.
Skal også henvises til kilde.

Kilder:

Skrevet av Line Christine og Stine
Creative Commons License
Plantefarging av garn by Eiker videregående skole is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Norway License.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar