tirsdag 1. november 2011

Hot Nok og egne ungdomsbedrifterDet ble en lang dag for elevene på Design og håndverk, mandag denne uken. Eleven skulle i tillegg til vanlig skole fortsette dagen utover kvelden for å klekke ut noen gode forretningsideer til årets ungdomsbedrifter.

Programmet var tett og målet var å gi eleven inspirasjon til å kunne finne fram til gode forretningsideer.
Til å hjelpe oss med dette fikk vi besøk av Guro Mette Hedemark som jobber for Ungt entreprenørskap i Buskerud og som selv har drevet med ungdomsbedrifter i godt og vel 10 år allerede. Hun kunne fortelle om bakgrunnen for forkortelsene UE (Ungt entreprenørskap) og UB(Ungdomsbedrift). Hun fortalte også om hvordan en ungdomsbedrift blir etablert, drevet og avviklet i løpet av ett år. I tillegg kom hun med gode råd til eleven bygget på lang erfaring fra dette feltet. Flott å kunne få høste av andres erfaringer.Kvelden var ennå ung da den andre gjesten for kvelden tok ordet. Thea Glimsdal Temte er det skapende hjertet bak bedriften Hot Nok i Solbergelva. Hun var invitert for å snakke om hvordan hun lot seg inspirere av gamle folkedrakter og deres fortreffelige funksjon i forhold til materialer og fasong og hvordan hun overførte kunnskapen fra folkedraktene over i et moderne uttrykk. Nøkkelen ligger i det å ha tro på ideen, bygge stein på stein og være tålmodig og tro mot sitt eget hjerte. Thea stilte selv i en av sine kjoler. Hun fortalte om spesielle kjennetegn ved klærne, såklate signatur. Blant annet stikkningene nederst på ermene som både har en teknisk funksjon, å holde kanten stabil, og en dekorativ funksjon.Etter en kort pause var det klart for at eleven skulle sette igang å jobbe med eget arbeid. Elevene skulle se på ulike problemer eller ønsker om forandring i hverdagssituasjoner. Så var deres oppgave å forsøke å finne nye løsninger på dette.Det gjorde eleven til gangs og når klokken var 20.00 fikk hver gruppe ett minutt til å persentere den beste forretningsideen sin. Så fikk gruppene 15 minutter til å lage en rask skisse av logoer til sin forretningside. Til slutt måtte alle gruppene på ett minutt argumenter for hvorfor nettopp deres gruppe burde få prisen for beste samarbeid.


Priser for mest innovative bedriftside gitt til KnotLIZZ UB. Prisen for beste ide gikk til Tøfflys UB. Prisen for beste logo gikk til Smart Bag UB. Prisen for beste samarbeid blir delt ut på onsdag denne uke.
Kvelden ble avbrutt av litt fysisk aktivitet for å få hjernen til å arbeide bedre.Målet for kvelden var å lære elevene om entreprenøskap og om mulig komme opp med seks forretningsideer gjennom å bruke metoden Ungdomsbedrift.
Vi kom nesten i mål. Men det vi tror vi har oppnådd er at ved å invitere inn arbeidslivet og grüdere vil eleven få et mer realistisk forhold til det som skjer ute i samfunnet. Vi håper selvfølgelig at ringvirkningene etter en sånn kveld vil føre til at det er lettere for oss å få andre aktører utenfor skolen til å komme å holde foredrag for elevene. Et godt samarbeid med næringsslivet kan bidra til en reduksjon i frafallet i videregåede skole og færre feilvalg i utdanningsløpet. Kanskje var det til å med noen som fikk sådd et frø som vil være med på skape nye arbeidsplasser i fremtiden. Det gjennstår å se!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar